Over ons

Stichting Samenspraak Apeldoorn is een projectbureau waar ook 'Apeldoorn in Dialoog' onder valt.

Projectbureau Samenspraak voert maatschappelijk sociale/ideële evenementen en projecten uit binnen de Apeldoornse samenleving. De evenementen en projecten dragen bij op het gebied van participatie, integratie en sociale cohesie en worden uitgevoerd door vrijwilligers, al of niet uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden, stagiairs, die werkervaring willen opdoen op het gebied van administratie, commercie, sociale media, marketing, communicatie, financiën. De dialoog vormt een belangrijk middel daarin.

Het projectbureau biedt vrijwilligers enkele maanden stage, werkbegeleiding en portfoliovorming om daarna bij sollicitaties meer kans te hebben en relevante werkervaring aan te tonen. Iedereen is belangrijk, iedereen doet er toe!

 Zoek je werk! Wil je ervaring opdoen! Wil je je nuttig maken! Kom dan werken binnen ons projectbureau voor enkele maanden.

Projectbureau Samenspraak zorgt voor werkervaring bij gemis aan operationele kennis. Het projectbureau is een tussenstation op weg naar een reguliere baan. Diversiteit binnen het projectbureau wordt nagestreefd. Als projectbureaumedewerker word je ondersteund en begeleid door professionals/vrijwilligers met vele jaren werkervaring op diverse terreinen.

Projectbureau Samenspraak biedt 4 werkervaringsplekken. Je krijgt de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen en om eigen initiatieven te ontplooien. Het is een inspirerende omgeving en een afwisselende en leerzame werkplek.

 Wat bieden wij je: 

-Werkervaring en arbeidsritme opdoen
-Meedraaien in de dagelijkse activiteiten
-Verantwoordelijkheid krijgen
-Een fijne werkomgeving 
-Je talenten ontdekken en ontwikkelen

Wat levert het je op:

-Zingeving
-Structuur
-Ontplooiing 
-Zelfvertrouwen
-Contacten/netwerk
-Gratis deelname aan trainingen en workshops 
-Plezier en energie
-Doorgroeimogelijkheid en zelfontwikkeling
Het bevordert je geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn.

Wie komen in aanmerking voor een werkervaringsplek?

Werkzoekenden met een bijstandsuitkering, WWB-uitkering 
MBO-stagiairs, administratief medewerker (LWT/BOL) Financiële en Secretariële Beroepen
Personen met een lichamelijke beperking 
MaS stagiairs

​Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.  Samenspraak heeft een SBB erkenning voor Administratief Medewerker. 

Wat verwachten we?:

-Je hebt een aanpak mentaliteit
Je vindt afwisselende werkzaamheden niet erg
Je hebt affiniteit met administratieve werkzaamheden, ICT.

Openingstijden projectbureau:
Maandag van 9.00 – 13.00 uur of langer
Woensdag van 9.00 – 12.00 uur.

Duur stageperiode mogelijkheden:

3 maanden
6 maanden
12 maanden 
12-30 uur (MaS)

De maximale duur is 12 maanden. Met een minimum van 6 uur per week. Het is onbetaald werk.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het projectbureau, op locatie en via thuishuiswerkopdrachten.

Wat leer je, wat zijn je taken: o.a.

Je beantwoordt mail en telefoon
Je houdt de website bij
Je houdt social media bij (Facebook, Twitter)
Je houdt draaiboeken bij
Je helpt mee met de voorbereiding van bijeenkomsten, informatieavonden en trainingen
Je verwerkt aanmeldingen
Je geeft presentaties vorm in Powerpoint
Je ontvangt externe contacten
Je helpt bij het opzetten en bijhouden van bestanden in Exel en Word
Je notuleert vergaderingen
Je ontwikkelt promotiemateriaal
Je ondersteunt bij PR activiteiten 
Je bezoekt de Beursvloer, organisatoren etc. 

Informeer of er een plek voor je is!