Bestuurslid bij Stichting Samenspraak Apeldoorn.

NADERE OMSCHRIJVING

Wie zijn wij: Het platform is in 2002 opgericht als reactie op de aanslagen van 11 september 2001. In november 2013 is Stichting Samenspraak Apeldoorn opgericht. , De doelen van de stichting: de bevordering van participatie, integratie en sociale cohesie van alle burgers in de gemeente Apeldoorn;, – het leveren van een bijdrage aan het verminderen van uitsluitingsmechanisme in de gemeente Apeldoorn;, – ondersteuning geven aan het realiseren van de culturele en maatschappelijke belangen van partijen binnen de gemeente Apeldoorn, die zich hebben verbonden met de stichting;, – afstemming zoeken binnen de verschillende relevante netwerken om oplossingen in te passen in de gemeente Apeldoorn;, – het verrichten van andere verdere handelingen, die met het vooraanstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ,

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wat zoeken wij:
• Betrokken burgers die het van belang vinden dat alle bevolkingsgroepen in Apeldoorn vreedzaam met elkaar omgaan.
• Betrokken burgers die mee willen helpen aan de sociale en maatschappelijke participatie van (etnische-) minderheden.
• Betrokken burgers die tijd beschikbaar willen stellen om voorzitter, secretaris of gewoon bestuurslid te zijn in het dagelijks bestuur van de stichting Samenspraak Apeldoorn.
• Enthousiaste, deskundige bestuurders (bij voorkeur uit de kring van etnische minderheden).

Tijdsbesteding:Reken op circa 2 uur per maand voor algemeen bestuursleden en 2 uur per week voor de voorzitter maar dit kan afhankelijk van je interesse meer zijn.

Wat bieden wij:
• Een zinvolle taak die van belang is voor Apeldoorn,
• Een zinvolle taak die erg gewaardeerd wordt door de gemeentelijke overheid.
• Leuke contacten met boeiende mensen.
• Voldoende budget om initiatieven uit te voeren of te ondersteunen,
• Vergoeding van je (eventuele) onkosten.

Nadere informatie bij:, Roelof Oudman, telefoon 06-44404700, email: roelofoudman@live.nl