Vrijwilliger Projectbureau

NADERE OMSCHRIJVING

Projectbureau Samenspraak voert maatschappelijk sociale/ideële evenementen en projecten uit binnen de Apeldoornse samenleving. De evenementen en projecten dragen bij op het gebied van participatie, integratie en sociale cohesie en worden uitgevoerd door vrijwilligers, al of niet uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzoekenden, stagiairs, die werkervaring willen opdoen op het gebied van administratie, commercie, sociale media, marketing, communicatie, financiën.

De dialoog vormt een belangrijk middel daarin. Het projectbureau biedt vrijwilligers en studenten een stageplek van enkele maanden tot een jaar, werkbegeleiding en portfoliovorming om daarna bij sollicitaties meer kans te hebben en relevante werkervaring aan te tonen. Iedereen is belangrijk, iedereen doet er toe!

Zoek je werk! Wil je ervaring opdoen! Wil je je nuttig maken! Kom dan werken binnen ons projectbureau. Wij zorgen voor werkervaring bij gemis aan operationele kennis.

Het projectbureau kan een tussenstation zijn op weg naar een reguliere baan. Diversiteit binnen het projectbureau wordt nagestreefd. Als projectbureaumedewerker word je ondersteund en begeleid door professionals/vrijwilligers met vele jaren werkervaring op diverse terreinen. Projectbureau Samenspraak biedt 4 werkervaringsplekken. Je krijgt de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen en om eigen initiatieven te ontplooien. Het is een inspirerende omgeving en een afwisselende en leerzame werkplek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wat bieden wij je: werkervaring en het opdoen van arbeidsritme, meedraaien in de dagelijkse activiteiten, verantwoordelijkheid krijgen, een fijne werkomgeving, je talenten ontdekken en ontwikkelen.

Wat levert het je op: zingeving, structuur, ontplooiing, zelfvertrouwen, contacten/netwerk, gratis deelname aan trainingen en workshops, plezier en energie, doorgroeimogelijkheid en zelfontwikkeling, Het bevordert je geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn.

Wie komen in aanmerking voor een werkervaringsplek: werkzoekenden met een bijstandsuitkering, WWB-uitkering, MBO-stagiairs, administratief medewerker (LWT/BOL). financiële en secretariële Beroepen, personen met een lichamelijke beperking, MaS stagiairs, Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Samenspraak heeft een SBB erkenning voor administratief medewerker.

Wat verwachten we: je hebt een aanpak mentaliteit, je houdt van afwisselende werkzaamheden, je hebt affiniteit met administratieve werkzaamheden en ICT.

Openingstijden projectbureau: maandag van 9.00-13.00 uur of langer en woensdag van 9.00 -12.00 uur. Met een minimum van 6 uur per week. Het is onbetaald werk. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het projectbureau, op locatie en via thuiswerk- opdrachten.

Wat leer je, wat zijn je taken: o.a. je beantwoordt mail en telefoon, je houdt de website bij, je houdt social media bij (Facebook, Twitter), je houdt draaiboeken bij, je helpt mee met de voorbereiding van bijeenkomsten, informatieavonden en trainingen, je verwerkt aanmeldingen, je geeft presentaties vorm in powerpoint, je ontvangt externe contacten, je helpt bij het opzetten en bijhouden van bestanden in Exel en Word, je notuleert vergaderingen, je ontwikkelt promotiemateriaal, je ondersteunt bij PR activiteiten, je bezoekt de Beursvloer, organisatoren etc.